Komiteler

 Komiteler Çalışma Prensipleri;

1- Her komite (YK üyesi harici üyelerden olması tercih edilerek) bir başkan seçecektir.
2- Her komite kendi belirleyeceği program içinde toplantılarını yapacaktır (ayda en az 1 toplantı).
3- Her toplantıda YK asil veya yedek üyelerinden birisi yer alacaktır.
4- Toplantı yeri olarak dernek merkezi belirlenecekse önceden dernek sekreteryasına haber verilecektir.
5- Komitelerin oluşturacağı whats up gruplarına yönetim kurulu başkanı da dahil edilecektir.
6- Her komite toplantı kararları ve faaliyetleri ile ilgili dernek sekreteryasına bilgi notları iletecektir.
7- Komitelerin aldığı kararlar ve belirleyeceği faaliyeler ilgili YK üyesi tarafından yönetime iletilecektir.

1) ANGİKAD  Üyelik ve Genişleme Komitesi 

Üye memnuniyetinin sağlanması ve üye kazandırmaya yönelik çalışmaların yürütülmesi

2) ANGİKAD Sinerji ve Paylaşım Komitesi

Mevcut üyelerin etkinliklere katılımının sağlanması, üyeleri bir araya getirerek ilişki, aidiyet ve işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi

3) ANGİKAD Kamu-STK İlişkileri Komitesi

Kamu kurumları ve STK’lar ile ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirlikleri yapılması

4) ANGİKAD Proje Geliştirme Komitesi

AB, AKA, Dünya Bankası, Elçilikler vb. kurumlarla hibe destekli projeler geliştirilmesi

5) ANGİKAD Akademi

Dernek üyeleri ve potansiyel girişimcilere yönelik eğitim programlarının yürütülmesi

6) ANGİKAD Kurumsal İletişim Komitesi

Basın, yayın, sosyal medya gibi aracılarla ANGİKAD’ın bilinirliliği, marka değerini artırmaya yönelik çalışmaların yürütülmesi, kurumsallaşma sürecinin yönetilmesi ve sponsorluk desteği sağlayabilecek firmalarla görüşmelerin yürütülmesi

7) ANGİKAD Uluslararası İlişkiler Komitesi (Yurtdışında ANGİKAD)

Uluslararası platformlarda projelerin hayata geçirilmesi ile iletişim ağının geliştirilmesi, Türkiye genelindeki kadın girişimciliğini desteklerken, aynı zamanda yurtdışında bilinirliğini arttıracak ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak çalışmaların yürütülmesi

8) ANGİKAD Burs Komitesi

Bursiyer sayısını arttırmaya yönelik çalışmaların yürütülerek farklı komitelerle de iş birliği içerisinde burs fonuna gelir sağlanması

9) ANGİKAD Sağlık ve Çevre Farkındalık Komitesi

Doğa, sanat, sağlık gibi konularda farkındalığı arttıracak çalışmalar yapılması

10) ANGİKAD TOCE Komitesi

Yıl boyunca, toplumda fırsat eşitliği bilincini güçlendirecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesi