Projeler | ANGİKAD Girişimciler Buluşması

ANGİKAD Girişimciler Buluşması

ANGİKAD Girişimciler Buluşması

GİRİŞİMCİLER BULUŞMASI

GİRİŞİMCİLER BULUŞMASI ETKİNLİĞİ, Angikad Girişimci İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen, derneğe üye olan ve olmayan firmaların katılabileceği, tüm iş insanlarını kapsayan, ürün ve hizmetlerin sergilenmesini sağlayan, etkinlik süresince yapılan panellerle katılımcıların güncel konular hakkında bilgi sahibi olmalarına imkân yaratan, destek verdiği sosyal sorumluluk projesiyle kız çocuklarına burs imkânları sağlayan, geniş tabanlı bir organizasyondur.

Amaç :

Bu etkinliğin amacı; Angikad dernek üyelerinin ve tüm katılımcıların tanıtımını yapmak,  mevcut müşteriler ile iletişim kurarak ürün ve hizmete olan ilgilerini arttırmak, potansiyel müşteriler ile iletişim kurarak yeni satış alanları ortaya çıkarmak, yeni ürün veya hizmeti tanıtmak, bölge temsilcilerinin etkinliğini arttırmak, yetkililerle iletişim kurmak, pazar araştırmalarına ve uzun dönem planlamalara katkıda bulunmak, tüm katılımcılar arasında network oluşumunu sağlamak, sipariş imkanı yaratmak, paneller ile katılımcılarda birçok güncel konu hakkında farkındalık oluşturmak, daha çok kız çocuğunun okutulması için yapılan özel satış etkinliği ile Angikad burs fonuna katkı yaratmak ve etkinlik kapsamında toplanan çocuk kıyafet ve eşyalarının ihtiyaç sahipleri ile buluşmasını sağlamaktır.

Hedef Kitle :

Etkinliğe katılmak isteyen ve bu amaçla dernek ile aralarında imzalanmış katılımcı kira sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, derneğin tahsis ettiği bir stantta veya alanda ürün veya hizmetlerini sergileyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Katılımcılar, organizasyon komitesince belirlenir.

Organizasyon Kurulu : 

Komite, organizasyonda çalışmak isteyen Sinerji ve Paylaşım Komitesi üyelerinden oluşmaktadır. Gönüllülük esasına dayanmaktadır. Multidisipliner bir yapıya sahip olan komite üyeleri, organizasyonun her açıdan mükemmel olması için haftalık toplantılar yapmaktadırlar. Komite üyelerinden 1 kişi, komitenin yöneticisi olarak seçilmektedir.

Kamp Detayları :

Etkinlik Kasım ayının son haftası içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Etkinliğin, katılımcıların ürün ve hizmet tanıtımlarını yapabilecekleri, standların olduğu bölümüdür. “Hem Kazanalım, Hem de Kızlarımızı Hayata Kazandıralım” sloganımız ile katılımcılar, kiraladıkları standlar sayesinde Angikad burs fonuna destek olmakta ve daha çok kız çocuğunun okutulabilmesi için burs imkanı sağlamaktadırlar. Etkinlikte her katılımcının bir standı, posterlerini açabilecek alanı ve elektrik bağlantısı imkânı olmaktadır. Masalarda firmanın logosu ve adı bulunan isimlikler yer almaktadır. Her katılımcıya bir Etkinlik rehberi verilir. Etkinlik rehberi, katılımcıya tahsis edilen stand yerinin, fuar etkinliği kapsamında verilecek hizmetlerin ve karşılıklı sorumlulukların açıkça belirtildiği belgedir. Katılımcılar bu rehberde yazan bilgiler, ışığında standlarını hazırlamaktadırlar. Standlar her sektörden, kadın ve erkek girişimcilerin katılıma açıktır. Etkinlik kapsamında, ihtiyaç sahibi bir okula destek vermek amacıyla, tüm katılımcılardan, iyi ve kullanılabilir durumdaki, çocuk kıyafetleri, kitapları, oyuncakları, kırtasiye ürünleri, açılacak olan özel Angikad İkinci El standında toplanır. Bu eşyalar, itina ile tasnif edildikten sonra, paketlemesi ve listesi yapılmaktadır. Etkinlik sonrasında, Ankara Valiliği tarafından belirlenen bir okula hibe edilerek, ihtiyaç sahibi kişilerle buluşturulması sağlanmaktadır. “Dolabımızda Yer Açalım, İhtiyacı Olanla Paylaşalım” sloganı ile etkinliğin bu önemli aktivitesi tüm sosyal medya hesaplarında paylaşılmaktadır.

Derneğe, çeşitli firmalardan hibe olarak bağışlanacak olan kıyafet, ayakkabı, çanta ve aksesuar gibi kullanılmamış ürünler, etkinlikte Angikad tarafından açılacak Angikad Garage Sales standında satılmaktadır. Ürünlerin fiyatları, bağışçı firmadan alınan indirimli satış fiyatları kullanılarak, organizasyon komitesi tarafından belirlenmektedir. Bu standdan elde edilen gelir, Angikad Burs fonuna aktarılarak ve daha çok kız çocuğunun okutulması sağlanmaktadır. Etkinliğe paralel olarak, güncel konular hakkında paneller, sunumlar ve ya seminerler gerçekleştirilmektedir. “Hem Öğrenelim Hem Paylaşalım” sloganı ile yeni konular hakkında bilgi sahibi olunmakta ve interaktif sunumlarla, diğer katılımcılar ile görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Etkinlikte dernek sekretaryası tarafından katılımcılar, ürünler, satışlar vb. hakkında bilgiler toplanmaktadır. Ayrıca etkinlikle ilgili olarak geri bildirim alabilmek için etkinlik sonunda, katılımcılardan bir anket doldurmaları beklenmektedir. Anket ve etkinlik sonuçları, dernek sekreteryası tarafından toplanmakta ve yönetim kuruluna bir rapor halinde sunulmaktadır. Bu rapor, bir sonraki organizasyon için, komiteye ışık tutmaktadır.

Sponsorluk, Etkinliğin tümüne ve/veya bir bölümüne maddi olarak destek olan firma ve kişilerdir. Sponsorların bilgileri organizasyon komitesince belirlenen çerçevede dernek tarafından görsel ve yazılı olarak katılımcılar ile paylaşılmaktadır.

Sürdürülebilirlik : 

İlk etkinlik, 2017 yılında, 50’yi aşkın dernek üyesi ve dernek üyesi olmayan firmaların katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Yoğun katılım ve ilgi ile bu etkinliğin, ANGİKAD tarafından her yıl düzenli olarak yapılmasına karar verilmiştir. 

ANGİKAD GİRİŞİMCİLER BULUŞMASI 2018 :

ANGİKAD Sinerji ve Paylaşım Komitesi en önemli projelerinden biri olan Angikad 2. Girişimciler Buluşması 2018 için çalışmalara başlamıştır. Etkinlik 17.Kasım.2018 cumartesi günü,  10:00- 19:30 saatleri arasında Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilecektir. Program ve her türlü detay Angikad sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır.

2018 Girişimciler Buluşması
2017 Girişimciler Buluşması

Proje sitesini ziyaret etmek için tıklayın