Projeler | Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını geride bırakırken, ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği olarak kadınların girişimcilik alanında güçlenmesine katkı sağlayacak "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri" projesini hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Girişimcilik, toplumların ve ekonominin can damarıdır ve kadınların bu alandaki etkisi, gün geçtikçe artmaktadır. Kadınların gücünü, yeteneklerini ve yaratıcılığını desteklediğimizde, toplumların ve ülkelerin sınırlarını açabilecekleri bir potansiyele sahip olduklarına tanık olmaktayız. Ancak, bugün kadınlar, dünya nüfusunun yarısını oluşturmasına rağmen, ekonomik politikalarda iç gücü bakımından erkeklerin lehine dengesiz bir dağılımın içinde yer almaktadır. Yaşanan krizlerden ve sosyo-kültürel eşitsizliklerden her zaman birinci derecede etkilenen kadınların, çalışma hakkından eşit şekilde yararlanması sağlanmalıdır.

Bugün baktığımızda bu alanda yapılan çalışmaların işleyişteki yetersizliği, yaptırım gücünün etkisizliği ve ihtiyacın tam olarak karşılanamadığı gerçeği yadsınamaz.

ANGİKAD Girişimci İç Kadınları Derneği olarak yola çıktığımız bu gerçekler ekseninde kadınların her alanda haklarını gözetmek ve iç dünyasında daha fazla yer almalarını sağlamak için "Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Girişimciler için 100 Öneri” projesini başlattık.

Projemize gece gündüz demeden büyük bir özveriyle emek verdik. Öncelikli amacımız girişimci kadınların iç dünyasında karşılaştıkları zorlukları derinlemesine tespit etmek ve bu zorluklara yönelik etkili çözümler geliştirmek olmuştur.

Bu süreçte kadınların iç hayatına katılımlarını teşvik edecek ve kadın istihdamını artıracak stratejiler üzerine odaklandık ve kadın girişimciliğini güçlendirmeyi, fırsat eşitliğinin verilmesi konusunda somut adımlar atılmasına katkıda bulunmayı hedefledik.

Çalışmalarımıza baçlarken ilk olarak, hukuk ve girişimcilik alanlarında uzmanlaşmış akademisyenlerden ve profesyonellerden oluşan bir komite kurduk.

Bu kapsamda, ekonomik, hukuki ve sosyal boyutlarda kadınlarla ilgili iç alanında gerçekleştirilen çalışmaları detaylı bir şekilde inceledik. Ayrıca, ulusal ve uluslararası çapta çeşitli sektörlerde mal ve hizmet üreten kadın girişimcilerle toplantılar düzenleyerek, sahadaki ihtiyaçları doğrudan tespit ettik.

 

Bu süreci takiben de milletvekillerimiz, bakanlarımız ve farklı sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları ile toplantılar yaptık.

Amacımız girişimci kadının sesini duyurmak ve Cumhuriyetimizin 100. yılında bu önerilerimizi Cumhurbaşkanlığımıza, Meclisimize, ilgili bakanlıklarımıza ileterek, bu önerilerin kanunlaşmasını sağlayarak kalıcı çözümler üretmektir.

Çünkü;

"Ekonomide kadın gücüyle büyümek, güçlü bir ülke inşa etmek demektir."

Önceliklerimiz, kadın girişimciliği, kadın istihdamı, eğitim ve toplumsal bilinçlenme ile ilgilidir. Bu nedenle siyasetten, çeşitli ideolojilerden bağımsız ve tarafsız bir şekilde "siyaset üstü" bir yaklaşımla yalnızca bu hedeflere odaklandık.

Bu doğrultuda hazırladığımız 100 öneriyi 5 ana başlık altında topladık:

Türkiye Ekonomisi ve Mali Yükler

Fırsat Eşitliği - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi

Teşviklerin Yeniden Yapılandırılması

Eğitim – İstihdam - Bakım Hizmetleri - İş Birliklerinin Artırılması

 

Bu önerilerin hedefi; kadın girişimcilerin ekonomik gücünü artırarak, eğitimden istihdama kadınların güçlendirdiği bir Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek; toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayıp, fırsat eşitliğinin hayata geçirildiği ve kadınların toplumda görünür olduğu bir yapı oluşturmak; kadın girişimciliğinde erkek egemen dili ortadan kaldırarak adil bir iç ortamı yaratmak ve cam tavanları kırıp, iç dünyasında kadınların güçlenmesini ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik edecek düzenlemeleri getirmektir.

Yaptığımız çalışmalarda ülkemizin ekonomik kârlılığını artırırken aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak bizler için önemli bir misyon olmuştur. 

"Fırsatlar eşitlendiğinde potansiyeller sınırsız hale gelir" inancıyla, üretkenlik, adalet ve ilerlemenin öncülüğünü yaparak, potansiyeli yüksek, hak eşitliğinin sağlandığı bir Türkiye yaratma yolunda hazırladığımız 100 önerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Bilmenizi isteriz ki önerilerimizin hayata geçirilmesi, Türkiye'nin ekonomik büyümesine, toplumsal kalkınmaya ve kadınların haklarının korunmasına büyük katkı sağlayacaktır.

"Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın Girişimciler İçin 100 Öneri" projesine katkıda bulunan baçta Av. Dr. Fatma Başterzi, Nuray Demirer, Av. Tuğçe Taşçı, Av. Leman Ebrüşüm Akkaya, Av. Ezgi Yıldız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmamızın tüm kadın girişimcilere faydalı olmasını diliyorum.

Proje sitesini ziyaret etmek için tıklayın