Değerlerimiz
Güçlü bir Türkiye yaratmakta iş kadını ve anne olarak sahip olduğumuz değerler;
• Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaş bir duruş sergilemek
• Bilimsel düşünce ve aklı ön plana çıkarmak
• Üretkenliğiyle ülke ekonomisine katma değer yaratmak
• Her türlü ayrımcılıktan kaçınarak Başken’ten tüm Anadolu’yu kucaklamak
• Toplumsal barışa uzlaşı anlayışıyla katkıda bulunmak
• Bir anne özverisiyle Türkiyemiz’in gelişimine sahip çıkmak

Hedeflerimiz
• Kadınlarımızın yenilikçilik ve girişimcilik yeteneğini geliştirmek
• Kadınlarımızın gelişimini desteklemek üzere kaynak yaratmak
• Kadınlarımıza güçlü bir gelişim ortamı ve iş ağı oluşturarak,kadınlarımızın ticaret gücünü artırmak
• Kadınlar arası dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek
• Tüm kadınların mesleki ve sosyal gelişimlerini sağlayacak etkinlikler düzenlemek
• Kadınlar arası bilgi paylaşımını artırmak
• Örnek kadın girişimcilik modelleri yaratmak
• Ülke gelişimine ve sosyal refahına katkı sağlayacak kadın etkinliklikleri düzenlemek
• Türk kadınının elbirliğiyle ve tek yumruk olarak güçlü bir Türkiye yaratma hedefinde toplumsal bilinç ve farkındalıklar yaratmak
• Çevreye ve insana saygıyı toplumsal bir kültür haline getirerek sosyal refaha katkıda bulunmak