Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelerin son sınıflarında okumakta olan, yoksul ve imkanları kısıtlı olması nedeniyle öğrenimine aldığı eğitim bursu ile devam edebilen, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği’nin bursu ile öğrenim gören başarılı 22-25 yaş aralığında ki 40 kız öğrenciyi, dört gün sürecek “Genç Gelişim ve Girişim Kampı” kapsamında kişisel gelişim, sivil katılım ve girişimcilik konularında eğiterek, bu öğrencilerin kapasitelerinin arttırılması ve liderlik vasıflarının güçlendirilmesi yolu ile, kendi çevrelerinde yaşayan gençlere ulaşarak, aralarında çeşitli bağlar oluşturmak yoluyla proje sonrasında orta ve uzun vadede 1500 genç ile bilgi paylaşımı sağlamaları, böylece gençlerin içinde yaşamakta oldukları toplumun karar alma mekanizmalarına katılmalarını ve kendi ihtiyaç ve taleplerini duyurmak amacıyla yerel ve bölgesel düzeyde bu mekanizmalara katılım kabiliyetlerini artırmasını sağlamaktır.

Proje kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin eğitim bursu verdiği, başarı düzeyi yüksek üniversite son sınıf öğrencilerinden seçilecektir. Kampın Duyurusu ÇYDD’nin şubelerinin bulunduğu tüm şehirlerde şubeler yolu ile yapılacaktır.  Şubelerden yapılan başvurular arasından seçim yapılacaktır. 4 gün sürmesi beklenen kampın Ankara ilinde gerçekleşmesi nedeniyle tüm öğrenciler hava ve kara yolu ile Ankara’ya geleceklerdir. Kamp süresi boyunca girişimcilik, kişisel gelişim ve sivil katılım konularında Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından eğitimler alacaklar, ayrıca kültür gezileri ve çeşitli sosyal etkinliklere katılacaklardır.

Projenin sonucunda çeşitli eğitimlerle gençlerin potansiyellerini harekete geçirerek, toplumda pozitif değişimeler yaratılması konusunda sorumluluk ve katılım sağlamaları için desteklemeleri yolu ile ülkenin gelişmesine katkıda bulunmalarına fırsat yaratılmış olacaktır. Bu projede yer alan tüm paydaşlar gençlerin topluma faal olarak görev almalarını ve karar alma ve yönetim mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlayıcı bir proje gerçekleştirmiş ve bu konudaki kapasitelerini arttırmış olacaklardır.


Saygılarımızla,