Eğitim Bursları

Yürürlük Tarihi: 10.07.2014

ANGİKAD GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI VE DESTEKLEME DERNEĞİ BURS YÖNETMELİĞİ

BURS YÖNETMELİĞİ

 

1-Amaç: Başarılı ve ihtiyacı olan gençlere iyi bir gelecek sağlamak için burs vererek eğitim ve öğrenimlerini başarı ile tamamlayıp ülkeye yararlı kişiler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır. Başarılı ve ihtiyaç sahibi gençlerin eğitimlerini desteklemek amacıyla bir burs fonu oluşturularak, söz konusu yönetmelik gereğince yararlanıcıların hizmetine sunmak.

Her yıl verilecek bursların en az 2/3 kız öğrencilerden oluşacaktır.

2- Burs Kapsamı: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, yükseköğretim kurumlarında kayıtlı, maddi imkânı kısıtlı üniversite öğrencileri, derneğimiz burs fonu kapsamında desteklenecektir.  

3- Adaylarda Aranan Şartlar:

·        Türk vatandaşı olmak.

·        Adli ve disiplin suçu kaydı bulunmamak.

·        Demokratik ve Laik Cumhuriyet ve Atatürk İlkelrine bağlı olmak.

·        Milli duyguları ve karakteri açısından güvenilir olmak  ve ülke bütünlüğünü tehlikeye sokacak, irticai faaliyetlerde bulunmamış olmak.

·        Halen üniversitede okuyorsa  not ortalaması en az  4 üzerinde 2.50 olmak zorundadır.

·         Maddi açıdan desteğe ihtiyaç olmak.  

·        Kredi Yurtlar Kurumu hariç başka yerden burs almamak.

·        Devamlı ve sigortalı bir işte çalışmıyor olmak.

4- Bursların Duyurulması ve Başvuru: Her senenin Ağustos ayında Dernek Web sayfasında duyuru yapılır.

Başvuru programında;

1. Adım: Internetten başvuruların alınması (15-30 Ağustos)

2. Adım: Mülakatlar (2-8 Eylül).

5-Devam Eden Burslar: 

Daha önce bursu almakta olan öğrencilerin 3. maddedeki şartların değişmediği ve sınıf geçtikleri veya başarısız olduğu derslerin sene kaybına sebep olmadığının belgelenmesi durumunda, her yıl burs komitesi yeniden toplanarak bursunun devam edip etmeyeceğine karar verir.Bursunun devam etmesini isteyen öğrenciler en geç 30 Ağustos’a kadar istenen belgeleri getirmek zorundadır.

Henüz notları verilmemiş bölümler için ek süre tanınır.

6- Burs Başvurusu İçin Gereken Belgeler:

 • Başvuru formun doldurulması.
 • İki fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Savcılıktan adli sicil belgesi.
 • Devam ettiği okuldan öğrenci olduğuna veya üniversiteyi kazandığına dair belge
 • Okulda disiplin suçu olmadığına dair belge
 • Ailede maaşlı çalışan kişiler varsa maaş bordrosu (yeni tarihli) veya onun yerine geçecek gelir durumunu gösterir belge.

Başvuru sırasında;

 1. İnternet formu    

  Mülakat sırasında;
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Adli sicil belgesi
 4. 1. derece yakınlarından çalışanların maaş bordroları
 5. Öğrenci belgesi veya üniversiteyi kazandığına dair belge

Burs kaydı esnasında;

Yukarıdaki belgelerin her birinin yanı sıra iyi niyet sözleşmesi imzalanır.

7- Başvuruların Değerlendirilmesi: Başvuru değerlendirilmesi ANGİKAD Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üç kişilik burs komitesi tarafından yapılır.

         Komite öğrencinin okuduğu veya okuyacağı fakülteyi, ailesini, okulunu ve kişisel durumunu değerlendirerek karar verir.

         Seçilen kişilere komite tarafından duyuru sözlü veya yazılı olarak yapılır.

         Öğrenci çağrılarak iyi niyet sözleşmesi imzalanır.

8- Bursun Kesilmesi:

·        3. madde aksine bir durum saptanırsa,

·        Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı saptanırsa,

·        Adli ceza veya disiplin cezası alması durumunda

burs kesilir.

9- Burs Komitesi: ANGİKAD Yönetim Kurulu tarafından belirlenen dernek üyesi olan üç kişidir. Her genel kurul sonrası yeniden görevlendirme yapılır.

10- Komitenin Görevleri:

·        Dernek üyelerinin önerdiği adaylar arasından seçim yapmak.

·        Her yıl yönetimdeki kişiler tarafından belirlenen bursiyer sayısı dâhilinde hareket        etmek.

·        Dernek üyelerine ve kazanan bursiyerlere isimleri bildirmek.

·        Bursiyerlerin takip edilmesi ve sosyal eğitimleri için destek olunması.

·        Dernek üyeleri ile bursiyerlerin tanışıklığını artıracak faaliyetlerin yapılması.

11- Bursların İşleyişi ve Ödenmesi:

Burslar;

·        Ekim ile Haziran (dâhil) ayları arasında (toplam 9 ay olmak üzere),

·        Her ayın ilk beş günü içinde,

·        Dernek Yönetim Kurulu’nun belirlediği miktarda,

·        Dernek saymanının belirleyeceği veya çalışmakta zorlanmayacağı bir banka şubesine bursiyerlerin adına açılan hesaplara ödenir.

12- Bursiyerlerin Takibi: Her bursiyer öğrenciye bir dosya açılır.

Tüm belgeleri dosyalanır.

         Sosyal içerikli toplantı ve projelere destekleri sağlanır.

         Bursu biten öğrencilerin kayıtları güncellenir.

         Staj, sağlık bilgisi, kültürel destek gibi konularda destek verilir.

13- Bursların Karşılığı: Bursiyerlerin, bursu maddi olarak geri ödemesi söz konusu değildir.

Ancak burslu öğrenciler derneğin oluşturduğu sosyal projelerde yer alma zorunluluğu vardır. Dernek geçerli mazereti olmadan bu projelerde yer almayan öğrencilerin bursunu kesme hakkına sahiptir.

Laik ve Demokratik Türkiye için çalışmadan ve uygun olan ilk ortamda bu vasıfları taşıyan gençlere burs vermeleri istenir.

14. Burs miktarı: Her yıl Yönetim Kurulunca, Derneğin maddi gücü göz önüne alınarak belirlenir.

Burs Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız
Burs Bağış Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız