Projeler | Hayalimdeki Eğitim

Hayalimdeki Eğitim

Hayalimdeki Eğitim

ANGİKAD VE ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI İŞ BİRLİĞİ İLE

HAYALİMDEKİ EĞİTİM BULUŞTAYI

Projede Mesleki Teknik Anadolu liselerinde okuyan özellikle kız öğrencilerin, yaratıcı ve girişimci potansiyellerini ortaya çıkartacak ortam sunma yoluyla benlik saygılarının olumlu yönde gelişimini desteklemek amaçlanmaktadır.

Hedef kitle:

Öğrenciler

•40 öğrenci, 3/2 'si kız öğrenci

Veliler

•20 veli, buluştaya katılan öğrencilerin velileri

Öğretmenler

•20 öğretmen, eşit sayıda alan ve kültür dersi öğretmeni

  

ANGİKAD-ÖRAV İş Birliği Bağlamı

ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği olarak, kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla, kadın erkek ayrımı yapmadan, eğitime ve toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ise çocukların nitelikli eğitime ulaşmaları için öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyici eğitim programları tasarlamaktadır. Yukarıda sözü edilen toplumsal bilincin oluşması amacıyla meslek lisesi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin kişisel gelişimlerini, sosyal iletişim ağlarını ve vizyonlarını arttıracak; velilerin de desteğini alacak bir etkinliğin mimarı olma yolunda ANGİKAD olarak ÖRAV ile iş birliği yapmaya karar verdik.

 

Mesleki Teknik Eğitimin Öncelikleri

• Nitelikli iş gücü 

• Eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetme

• İş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler öğretim programları 

• Ekonomide verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için eğitimin sosyal ve sektörel entegrasyonunu sağlama

• Mesleğin gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmak

• Yeni iş alanları ve istihdamın artırılması için girişimcilik anlayışının kazandırılması

Mesleki Teknik Eğitimin Güncel Sorun Alanları

• Mezun oldukları alanlarda istihdam edilememe

• Müfredat içeriklerinin güncel konular ve ilgili alanlardaki gelişmeleri sürekli ve sistematik olarak takip edilerek geliştirilememesi

• Üretim alanında iş üreten sektörlerle iş birliğinin yeterli düzeyde olmaması

• Öğrenci, veli ve öğretmenlerin diğer lise türlerine kabul alamayan öğrencilerin gittiği bir lise türü algısı

• Yüksek öğretime geçişin kolaylaştırılmaması

Çalıştayda Odaklanılan Sorun Alanı

• Algı- Meslek lisesi öğrencilerinin kendilerine güvenmeye ve inanmaya ihtiyaçları var. Bu nedenle meslek lisesi öğrencilerinin benlik algılarının olumlu yönde gelişimini tetiklemek.

Sorun Alanına İlişkin Çözüm Stratejisi

Tasarım odaklı düşünme metodolojisi çerçevesinde; öğrencilerin yaratıcı problem çözme, insiyatif alma, karar verme, iş birlikli çalışma, etkili iletişim kurma ve sunum yapma becerilerini kullanmaları yoluyla benlik saygılarını olumlu yönde tetiklemek. Bu stratejide öğretmen ve velilerin de etkisini gözeterek, sürecin önemli bir parçası haline gelmelerini sağlamak.

Proje sitesini ziyaret etmek için tıklayın