Projeler | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Haftası

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Haftası

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Haftası

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FARKINDALIK HAFTASI 

Amaç: 

10 yıldır süregelen TOCE haftamız kapsamında düzenlenen etkinliklerle, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık yaratılması ve geliştirilmesi,   paydaşların bir araya getirilmesi, çözüm önerileri geliştirilmesi ve bir kamuoyu yaratılarak toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İş hayatında kadın erkek fırsat eşitliği konusundaki duyarlılığın geliştirilmesine yönelik  çarpıcı bir mesaj olarak   “Yarımdan Bir Olmaz” sloganıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve dengeli bir sosyal kalkınma için gerekli  unsurlardan biri olduğu vurgulanmaktadır. 

Hedef Kitle :

Bu etkinlikteki hedef kitlemiz, ilgili bakanlıklar, politika yapıcılar, iş dünyasına ve kadına  yönelik sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, girişimci olmayı hedefleyen kadınlar, girişimci kadınlar, gençler ve çocuklar olmak üzere kadın ya da erkek ayrımı yapılmaksızın toplumun genelinden oluşmaktadır.

Faaliyetler:

Her yıl farklı bir temanın ele alındığı TOCE haftası kapsamında  'Yerel Yönetimler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konusuna vurgu yapılmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde sosyal olarak inşa edilmiş kalıplaşmış yargılar,  toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını engellemekte,  kadınların ekonomik hayata katılmak istediğinde ve ekonomik hayata katıldıktan sonra birtakım engellerle karşılaşmasına, ayrıca  işverenlerin de  kadın işgücünün beceri ve potansiyelinden tam olarak yararlanamamasına neden olmaktadır. Hafta boyunca düzenlenen farkındalık artırıcı etkinliklerle,  kültürümüz tarafından belirlenen toplumsal cinsiyet ile ilgili  mevcut algının değiştirilmesi hedeflenmektedir. Basında söyleşiler ve haber yazıları, farklı mecralarda yapılan etkinlikler, üniversitelerde düzenlenen paneller ve toplumun her kesimine yönelik eğitimlerle bu hedefin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır.

2018 TOCE HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER:

2019 TOCE HAFTASI:

2019 Mart ayında düzenlenecek olan ANGİKAD TOCE haftası, sürpriz konu ve konuklarıyla TOCE Komitemiz tarafından yürütülmektedir. 


2019 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FARKINDALIK HAFTASI

2018 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FARKINDALIK HAFTASI

2017 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FARKINDALIK HAFTASI
2015 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ FARKINDALIK HAFTASI

Proje sitesini ziyaret etmek için tıklayın